Fredrikstad: Industribygg på Øra

Ref : Titangata 10

Adresse :

Titangata 10 A
1632 Fredrikstad

Område : Industriområde

Finansiell informasjon :

Utleie - Ta kontakt med vårt kontor

Tilleggsinformasjon :

Type bygg: Eiendommen er oppført i 1975 - 1979 som et produksjonsbygg. Kan også benyttes som lager/lagerhotell.

Adresse: Titangt. 10 A, 1632 Gamle Fredrikstad

Grunnflate: Produksjonslokale: ca. 890 kvm i 1. etg.

Kontor areal: ca. 150 kvm

Porter: 1 stor og en litt mindre.

Beliggenhet: Bygget ligger på Øra Industriområde (Fredrikstads østside) med blandet industri, sentralt til riksveien til Sarpsborg og E6 Gøteborg/Oslo.

Generelt: Bygget er koblet opp med fjernvarmeanlegg når det gjelder oppvarming av lokalene via varmluftsvifter i produksjonslokalet. Vi har samtidig inngått en fastprisavtale med Fredrikstad Fjernvarme for dette bygget, koblet opp med våre 2 øvrige bygg på Øra Industriområde, med et samlet areal i overkant av 20.000 m2. Det er gode utvendig manøvringsarealer.

Priser: Ta kontakt med vårt kontor.

Besiktigelse: For nærmere informasjon og besiktigelse av lokalene, ta kontakt med vårt kontor.

Geografisk plassering :

Ønsker du mer informasjon? Send oss en e-post her:

Tilbake til listen